De kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters hebben als taak het beheren van alle geldstromen binnen de kerk en het onderhoud van de kerk en pastorie.

Aangezien we samen met wijk 2 een Hervormde gemeente Stolwijk vormen, zijn in het College van kerkrentmeesters vertegenwoordigd:
  - De ouderling-kerkrentmeesters van wijk 1;
  - De ouderling-kerkrentmeesters van wijk 2.


In het College van kerkrentmeesters worden besluiten genomen over:
  - Het onderhoud van de kerk, de pastorie.
  - Salarissen van de predikanten, kosters, organisten.
  - Het Kerkelijk Bureau (ledenadministratie en boekhouding)
  - De kosten van de kerkenraad, het jeugdwerk, e.t.c.
  - De pensioenvoorzieningen, sociale lasten.
  - Het zogenaamde quotum voor het landelijk kerkenwerk.
  - Bestuurslid van de Stichting Rehoboth.
  - Het organiseren van de Actie Kerkbalans.
  - Het collecteren tijdens de eredienst voor de kerk.

Rekeningnummer algemeen:
NL76 RABO 0361 4007 05

Rekeningnummer van de wijkkas:
NL19 RABO 0128 5801 00


Klik hier voor meer algemene informatie over het College van kerkrentmeesters.
Ga voor verdere vragen naar de contactpagina.
terug