Zondagsschool 'Benjamin'

Wat doen we?
Iedere zondagmiddag zingen wij een Psalmversje of leren we een tekst en vertelt de zondagsschooljuf of –meester een verhaal uit de Bijbel. Hierbij doen we een verwerking over de vertelling. Elk jaar weer is het erg fijn om samen met jullie hiermee bezig te zijn. Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen”. Dit geldt dus ook voor jullie. Heb jij er ook zo’n zin in? Kom ook naar de zondagsschool. We zien uit naar je komst!

Wanneer en waar?
De zondagsschool is er iedere zondag, behalve in de schoolvakanties, en begint om 14.00 uur bij een vroege morgendienst en om 14.30 uur bij een late morgendienst. Het is in gebouw Rehoboth.
Op Eerste Kerstdag is er 's avonds de kerstviering van de zondagsschool in de kerk. Aan het einde van het seizoen is er een afsluiting in de kerk met het afscheid van de kinderen van groep 8.

Voor wie?
Voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd, ook als deze weinig of nooit naar de kerk gaat.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u lid worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden van de zondagsschool of per email via zondagsschoolbenjamin@hervormdstolwijk.nl.

Tienerclub 'TOV'

Wat doen we?
We bidden elke clubavond, we zingen een paar liederen en lezen uit de Bijbel. De rest van de avond is er tijd voor knutselwerkjes, een spel of een andere activiteit. Elke avond zal er anders uitzien, dus laat je verrassen! Wij hebben er elke keer zin in om er een superleuke avond van te maken. Jullie ook?

Wanneer en waar?
Om de week op dinsdag hebben we een clubavond. Deze begint om 19.00 uur op de zolder in Rehoboth en is rond 20.00 uur afgelopen. In het activiteitenrooster staan alle data van de club en het zal ook in De Kerkklok staan.

Voor wie?
Tienerclub TOV is voor kinderen uit groep 6, groep 7 en groep 8. Zit jij in één van deze groepen? Van harte welkom!

Vragen?
Voor vragen kan je een mail sturen naar tienerclubtov@gmail.com.

Jeugdclub 'Het Anker'

Wat doen we?
De clubavond begint met gebed, waarna we een inleiding doen vanuit de Bijbel en we met elkaar zingen. We behandelen dan een aansprekend thema voor jongeren, of een actueel thema van deze tijd. Er wordt geprobeerd op een creatieve manier vorm te geven aan de Bijbelstudie, passend bij de verschillende leeftijden. Na de pauze doen we altijd een leuk spel als ontspanning.

Naast de clubavonden doen we ook andere dingen met elkaar. Denk aan een sportavond, ontbijt-service, creatieve avond of strandwandelen. Aan het einde van het seizoen volgt het kamp! Kamp is elk jaar rond Hemelvaart, dan gaan we drie dagen gezellig met elkaar op pad. Ook daar wisselen we Bijbelstudies, ontspanning, sport en spel af.
We hopen dat op club de jongeren elkaar ontmoeten, samen (leren) praten over Bijbelse onderwerpen, samen bidden, zingen en gewoon samenzijn. Jong geleerd is immers oud gedaan… ☺

Wanneer en waar?
Om de week hebben we op woensdagavond van 19.30-21.00 club, op de zolder in Rehoboth. We hopen dat jullie allemaal gezellig komen! Twijfel je of er Anker is, kijk dan in De Kerkklok of op de activiteitenagenda. Natuurlijk kan je het ook altijd even aan de leiding vragen.

Voor wie?
Het Anker is een jeugdclub voor jongeren van 12-15 jaar, dus voor 1e tot 4e klassers. Wees welkom!

Vragen?
Voor vragen kan je een mail sturen naar ankerclub@hotmail.com.

Jeugdvereniging 'De Parel'

Wat doen we?
De parelavond start met een gezellig bakkie koffie of thee. Daarna behandelen we een Bijbels onderwerp in de vorm van een discussie of spel, we prijzen God door te zingen en aan het eind van de avond is de bar geopend!
Naast de Parelavonden gaan we elk jaar rond oktober op Parelkamp: een weekend vol gezelligheid, activiteiten en bezinning.

Wanneer en waar?
Iedere twee weken op zondagavond is er een Parelavond. Deze begint rond half negen, na de avonddienst. Je vindt de Parel dan op de zolder van Rehoboth. De Parel laat via Instagram en Facebook de data en thema’s weten, volg je ons al?

Voor wie?
Alle jongeren vanaf 16 jaar.

Vragen?
Wil je meer weten over De Parel? Stuur een bericht via Instagram of neem contact op met één van de voorzitters: Timo & Anneke Honkoop en Frank & Kimberley Monster. Contactpersoon is Frank Monster (06-51580656).

Vrouwenkring 'Debora'

Wat doen we?
De leden van de kring willen met elkaar bezig zijn met het onderzoek van Gods Woord. Ieder seizoen wordt er een Bijbelboek bestudeerd. Tijdens het seizoen 2022-2023 neemt dominee A. van Zetten ons mee naar de Psalmen. In de Psalmen kijk je Gods kinderen in het hart, wordt er weleens gezet. Met elkaar mogen we in verschillende Psalmen ontdekken wie God voor ons is en wil zijn. Hier vindt u het jaarprogramma. 

Voor de Bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de uitgave van "Vrouw tot Vrouw" van de Hervormde Vrouwenbond, waar de vrouwenkring ook bij aangesloten is.

Wanneer en waar?
In de wintermaanden komen we ongeveer één keer per twee weken op donderdagavond bij elkaar in Rehoboth. De avonden beginnen om 19.45 uur. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een programma voor het hele seizoen. De avonden zijn ook vermeld in de activiteitenkalender.

Voor wie?
Vrouwen vanaf ongeveer 18 jaar.

Vragen?
Voor vragen kunt u mailen naar deborastolwijk@gmail.com

Mannenvereniging 'Schrift en Belijdenis'

Wat doen we?
Elke verenigingsavond heeft een lid een inleiding over een Bijbelgedeelte waarna gespreksvragen behandeld worden. Als leidraad wordt gebruikgemaakt van de uitgave van ‘De Hervormde Vaan’, maar eigen invulling is ook welkom. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering waarbij alle gemeenteleden welkom zijn.

Wanneer en waar?
Tijdens het winterseizoen is er één keer in de twee weken op maandagavond mannenvereniging in Rehoboth. De avond start om 19.45 uur.

Voor wie?
Mannen vanaf 18 jaar zijn welkom, van in of buiten de Hervormde Gemeente.