College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden.

Dit gebeurt door:
  • voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat de verkondiging van Gods Woord doorgang kan vinden;
  • mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
  • zorg te dragen voor de geldwerving;
  • ruimten beschikbaar te stellen voor de eredienst en andere activiteiten;
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken;
  • het beheren van de financiën;
  • zorg te dragen voor het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
  • de registers van de gemeente bij te houden – doopboek, belijdenisboek en trouwboek;  
  • archieven te beheren.

Klik hier voor meer informatie over de financiën of ga voor verdere vragen naar de contactpagina.

terug