Predikant wijk 2

Ds. D.J.W. Kok
Korenbloemstraat 1a
Tel.nr.: 0182-341867
Mail: predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl


Ouderlingen

Dhr. G.M. van Dieren
Benedenkerkseweg 116  |  Tel.nr.: 0182-513309

Dhr. C.A. Duifhuizen
Beijerscheweg 37a  |  Tel.nr.: 0182-521158

Dhr. E.C. Hogendoorn
Weide 6  |  Tel.nr.: 0182-341247

Dhr. J.G. Honkoop
Goudseweg 42  |  06 27025822 
janhonkoop@hervormdstolwijk.nl

Dhr. M.J. de Jong
Tentweg 92  |  Tel.nr.: 0182-342584

Dhr. A. Plug (scriba en evangelisatie)
Bilwijkerweg 12a  |  Tel.nr.: 06-11343013
scribawijk2@hervormdstolwijk.nl

Dhr. J. Snoek
Azaleastraat 6  |  Tel.nr.: 0182-342113

Dhr. L.E. Vink
Poldertocht 13  |  Tel.nr.: 06-57573060

Diakenen

Dhr. A. van Dam
Achterbroek 16, Berkenwoude  |  Tel.nr.: 06-28901658
secretarisdiaconiewijk2@hervormdstolwijk.nl

Dhr. R. van Herk
Goudseweg 72c  |  Tel.nr.: 06-15136442

Dhr. W. de Vries
Tentweg 18  |  Tel.nr.: 0182-605896 of 06-10032690

Dhr. C.L. van Wijngaarden
Koolwijkseweg 19a  |  Tel.nr.: 0182-341141 of 06-22444334
corvanwijngaarden@hervormdstolwijk.nl

Ouderling-kerkrentmeesters

Dhr. P.R. Bruin
Grasakker 43  |  Tel.nr.: 06-29763102
kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Dhr. J.M. Dekker
Goudseweg 80  |  Tel.nr.: 06-28901600
marco@famdekker.nl

Dhr. J. Verdoold
Goudseweg 48  |  Tel.nr.: 0182-341232
penningmeester@hervormdstolwijk.nl

Koster & organisten

Kostersechtpaar
Wim en Fia Verdoold
Tel.nr.: 0182-341935
wverdoold@outlook.com

Koster
Gerben van Eijk
Tel.nr. 06-12993518

Organisten
Johan Dekker
Azaleastraat 18  |  Tel.nr.: 0182-341364

Pieter van den Heuvel
Hortensialaan 4  |  Tel.nr.: 0182-342756

Marc de Leeuw
Jan Steenlaan 14  |  Tel.nr.: 0182-340202

Joke Nobel
Grasakker 32  |  Tel.nr.: 0182-343772

Hervormd Centrum Rehoboth

Aart en Clari Verdoold
Tel.nr.: 0182-342363 (0182-341787 b.g.g.)
reserveringrehoboth@gmail.com

Vertrouwenspersonen

Mw. Eefje van de Werfhorst
Tel.nr.: 06-28197872
eefjevandewerfhorst@gmail.com

Dhr. Co Verkerk
Tel.nr.: 06-40417919 
co.verkerk@kpnmail.nl