Algemene kerkenraad

De algemene kerkenraad is het hoogste orgaan binnen onze kerkelijke gemeente en behandelt zaken die beide wijkgemeenten aangaan.

De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de beide wijkgemeenten.

Elke wijkgemeente heeft met vijf ambtsdragers zitting in de algemene kerkenraad. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit vier leden, twee uit elke wijkgemeente.

Predikanten

Op dit moment staan de volgende predikanten in Stolwijk:

Wijkgemeente 1:
Ds. F.J.M. van Veldhuizen (vanaf 2021, voorheen Sluipwijk)

Wijkgemeente 2:
Ds. D.J.W. Kok (vanaf 2019, voorheen Oldebroek)

Klik hier voor een overzicht van alle predikanten vanaf de Reformatie.
Lees meer 

College van diaconie

Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar de overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten.
Lees meer 

College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden.
Lees meer 

Kerkgebouw

Het oorspronkelijke kerkgebouw is 11 maart 1867 in vlammen opgegaan. De toren overleefde de brand. Een nieuw kerkgebouw was in 1869 weer gereed voor gebruik. Lees meer over die geschiedenis en inrichting van onze kerk.
Lees meer 

De kosters

De koster doet zijn werk in en om het kerkgebouw, zodat de erediensten en de andere activiteiten zonder problemen kunnen verlopen.

Wijkgemeente 1: Wim en Thea van de Water
Wijkgemeente 2: Wim Verdoold

Hervormd Centrum Rehoboth

Het gebouw Rehoboth staat tegenover de kerk. In het winterseizoen vinden hier veel kerkelijke activiteiten en vergaderingen plaats. De verschillende ruimten kunnen ook gebruikt worden voor speciale gelegenheden.

De zeggenschap ligt geheel bij de Hervormde Gemeente Stolwijk, voor inlichtingen en voor de beschikbaarheid van een ruimte kunt u contact opnemen met het beheerdersechtpaar Aart en Clari Verdoold.

Ontmoetingswinkel 'De Koster'

De Koster is een ontmoetingswinkel die graag iedereen wil verwelkomen. Zin in een praatje, even lekker ontspannen zitten, een gratis kopje koffie of thee of het lenen van een boek of puzzel? Loop dan eens binnen.

De Koster beschikt over een ruim assortiment leuke, goedkope cadeautjes en wenskaarten voor alle gelegenheden. Veel van de artikelen zijn gemaakt door de deelnemers van de Stichting Gemiva-SVG Groep.

Adres: Goudseweg 3 te Stolwijk
Openingstijden: 
Wo: 9.30 - 12 uur;
Do: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;
Vr: 13.30 - 16 uur;
Za: 9.30 - 12 uur;

Elke tweede zaterdagmorgen van de maand is er repaircafé.
Elke derde zaterdagmorgen van de maand is er kledingrepair.
 

Wijkindeling Stolwijk

Op deze pagina vindt u de wijkindeling per straat voor wijkgemeente 1 en wijkgemeente 2. 
Lees meer
Lees meer 

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau is gevestigd in het Hervormd Centrum Rehoboth. Vrijwilligers houden de ledenadministratie van de kerk bij. Ook verrichten zij er ondersteunende werkzaamheden, zoals kopieerwerk. 

Wijzigingen doorgeven over uw adres of gezinssituatie? Klik hier voor meer informatie.
Lees meer