De kerkenraad

Predikant
F.J.M. van Veldhuizen
Hooiland 18  |  Tel: 0182-606473
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderlingen
Willem Kastelein: 06 14 45 92 86
Job de Jong
Ton Hokken
Herjan Kelder
Else de Mik: 06 11 12 64 27 
Bas Qualm

Diakenen
Thomas Kramp: 06 24 64 42 26
Jeanne Snoek: 0182-34 27 94 
Ruth Oskam: ruthoskam@outlook.com
diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
Jan-Willem van der Wolf: 0182-34 19 56
Jaap Jan Leeuwenburgh: 06 40 72 63 32
Karel Slangen: 06 51 91 53 33
kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Bezoek aan nieuw ingekomenen
Herjan Kelder (contactpersoon)
scribawijk1@hervormdstolwijk.nl

De pastorale wijkteams

Voor het gebied Noord-West
Henk van Dijk (pastoraal medewerker): 0182-34 20 17
Jaap Jan Leeuwenburgh (ouderling-kerkrentmeester): 06 40 72 63 32
Martjan Snoek (pastoraal medewerker): 0182-34 27 94

Voor het gebied Noord-Oost
Carla Vane (pastoraal medewerker): 0182-52 69 47
Leon van Noordt Wieringa (pastoraal medewerker): 06 15 19 31 21

Voor het gebied Zuid-Oost
Thomas Kramp (diaken): 06 24 64 42 26
Ton Hokken (ouderling): 0182-34 19 01
Marijke Plaizier (pastoraal medewerker): 0182-34 23 91
John Verkerk (pastoraal medewerker): 06 48 13 53 32

Voor het gebied Zuid-West
Else de Mik (contactouderling): 06 11 12 64 27
Jeanne Snoek: 0182-34 27 94
Jan-Willem van der Wolf: 0182-34 19 56
Ria Leeuwenburgh: 06 17 63 86 11

Rondom de kerkdienst

Kostersechtpaar
Wim en Thea van de Water
Tel: 0182-34 32 72
kosterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Créche
Thea van de Water
Tel: 0182-34 32 72
theavandewater@hetnet.nl

Muziek in de gemeente
Else de Mik (contactpersoon combo)
Tel: 06 11 12 64 27

Jolande Hokken (contactpersoon voorzanggroep)

Kerkradio / kerkdienstgemist.nl
Jaap Jan Leeuwenburgh
Tel: 06 40 72 63 32
jaapjanl@gmail.com
 

Jeugdclubs en geloofstraining

Rock Solid
Emmy Snoek
Tel: 06 12 85 15 18
emmy_snoek@hotmail.com

Break Free
Cynthia Bogaard
cynthiagraveland@hotmail.com

16-plus groep
Bas Qualm
jeugdwijk1@hervormdstolwijk.nl

Geloofstraining & belijdeniskring
Ds. Frank van Veldhuizen
Tel: 0182-606473
E-MAIL

Jeugdouderling
Bas Qualm
jeugdwijk1@hervormdstolwijk.nl

Andere activiteiten

Gemeentekringen
Kees Larooij
Tel: 34 35 22

Inloopochtend
Marijke Plaizier
Tel: 34 23 91
marijkeplaizier@xs4all.nl

Zilverstroommiddag
Else de Mik
Tel: 06 11 12 64 27

Nacht van gebed
Bas Cramer
Tel: 34 15 51

Commissies en werkgroepen

Ouderenbezoekgroep
Ada de Mik
Tel: 34 31 05
adademik@kpnmail.nl

Bloemencommissie
Lisa Hoogendoorn
Tel: 34 30 78
lisavanzwienen@gmail.com

Liturgiecommissie
Thea van de Water
Tel: 34 32 72
theavandewater@hetnet.nl

ZWO commissie
Jeanne Snoek
Tel: 34 27 94

Commissie 'Bijzondere diensten'
Ard de Mik
Tel: 34 20 32
ard_mik@hotmail.com

Sanne van Dam (info medewerkers)
Tel: 06 38 39 53 48
sanne_vandam@outlook.com

Kopieerwerk
Jaap van Vliet
Tel: 34 22 12
j.vanvliet@zonnet.nl

NBG-werkgroep
Thea van de Water
Tel: 34 32 72
theavandewater@hetnet.nl

Missionaire werkgroep
Willem Kastelein
Tel: 06 14 45 92 86
missionairwijk1@hervormdstolwijk.nl

Commissie Vorming en Toerusting
Tel: 53 55 21
commissieVenT@hervormdstolwijk.nl

Bidstond (iedere 1e en 3e woensdag van de maand)
Henk van Dijk
Tel: 06 491 41 235
Marinda de Jong
Tel: 06 407 13 813