ZWO-commissie

Op deze wijze proberen we invulling te geven aan onze missionaire en diaconale opdracht aan onze naasten ver weg en dichtbij. In veel landen in de wereld is er nood en kunnen we als gemeente bijdragen om mensen te helpen die lijden onder armoede, onderdrukking, natuurrampen, honger en geweld.
 
In de afgelopen periode is aan diverse projecten en acties financiële steun gegeven. Terugkerende projecten zijn I.C.U. (in Christ United) te Gouda,  Care for Natural in Gambia.en Kinderen in de knel van Kerk in Actie.
 
Regelmatig worden presentaties over een ZWO-project tijdens het collecteren in een eredienst gegeven. Terugkoppeling over het verloop van een project en de wijze waarop het geld is besteed,
blijft van belang voor het draagvlak in de gemeente.
 
terug