Zondagsschool 'Benjamin'

Wat doen we?
Iedere zondagmiddag zingen wij een Psalmversje of leren we een tekst en vertelt de zondagsschooljuf of –meester een verhaal uit de Bijbel. Hierbij doen we een verwerking over de vertelling. Elk jaar weer is het erg fijn om samen met jullie hiermee bezig te zijn. Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gezegd: “Laat de kinderen tot Mij komen”. Dit geldt dus ook voor jullie. Heb jij er ook zo’n zin in? Kom ook naar de zondagsschool. We zien uit naar je komst!

Wanneer en waar?
De zondagsschool is er iedere zondag, behalve in de schoolvakanties, en begint om 14.00 uur bij een vroege morgendienst en om 14.30 uur bij een late morgendienst. Het is in gebouw Rehoboth.
Op Eerste Kerstdag is er 's avonds de kerstviering van de zondagsschool in de kerk. Aan het einde van het seizoen is er een afsluiting in de kerk met het afscheid van de kinderen van groep 8.

Voor wie?
Voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd, ook als deze weinig of nooit naar de kerk gaat.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u lid worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden van de zondagsschool of per email via zondagsschoolbenjamin@hervormdstolwijk.nl.
terug