Welkom bij wijkgemeente 2

Elke week komen we op zondag samen om God en elkaar te ontmoeten in een kerkdienst. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wie God is en wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen en te zingen. Daarnaast zijn het belijden van het geloof, de lezing van de wet en bidden voor gemeenteleden of andere mensen of onderwerpen belangrijke elementen uit de zondagse diensten.

Iedereen is hartelijk welkom om samen met ons tijdens de kerkdiensten te luisteren naar de boodschap van God die vanuit de Bijbel tot ons komt. Ook bent u hartelijk welkom bij de activiteiten die we binnen de gemeente organiseren.Johannes 3 vers 16 spreekt van de liefde van God voor de wereld. "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Hij heeft Zijn Zoon (Jezus Christus) naar de aarde gestuurd om de straf en de schuld van zondige mensen te dragen. Jezus heeft Zijn leven gegeven aan het kruis van Golgotha. Wie gelooft in Hem, heeft het eeuwige leven. Hoe onbegrijpelijk groot is Gods liefde voor zondaren! 

 

terug

Agenda

Ochtenddienst wijk 1

zo 23 jun 2024 om 10:30 uur

Avonddienst wijk 2

zo 23 jun 2024 om 18:30 uur

Ochtenddienst wijk 2

zo 23 jun 2024 om 9:00 uur Preekbespreking

Kerkdienst onlineBekijk de kerkdienst live via internet of beluister oude kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl >

Digitale collecteGeef uw gift online en bestel collectemunten via de website van ons kerkelijk bureau >