Visie en missie

Visie op de gemeente:

Voor het vinden van richtinggevende antwoorden op allerlei vragen, kiezen we als uitgangspunt dat we een stabiele PKN gemeente willen zijn die voluit in de maatschappij staat en die zich baseert op de Bijbel als Gods Woord. We sluiten aan bij de wijze waarop dit in (met name artikel 1 van) de Kerkorde is verwoord. We willen samen zoeken naar wat God in Zijn Woord ons aanreikt voor ons leven in onze maatschappij, in onze kerk en in onze familie / gezin en in ons persoonlijk (geloofs)leven. We realiseren ons daarbij dat we samen biddend moeten zoeken naar wat de eeuwenoude Woorden voor ons leven in deze moderne tijd betekenen.


De missie:

Jezus geeft ons deze opdracht: ‘Heb God lief - boven alles en iedereen! En heb je naaste lief, zoals je jezelf liefhebt.’ Dit is hoe wij bekend willen staan, als een gemeente die deze Liefde uitdraagt en God eert met alles wat wij in ons hebben. Wij willen dat mensen tot hun recht komen, met alle gaven en talenten die zij van God gekregen hebben, zowel in de maatschappij, als in de kerk, het gezin, maar ook individueel. Wij zoeken hierbij de balans tussen aandacht voor de onderlinge relaties als ook in de persoonlijke relatie met God.

Wilt u meer weten, waar we voor staan en wat we willen bereiken met onze wijkgemeente, lees dan ons beleidsplan.
terug