zondag 12 november 2023

Sing-In

Datum: 
 zondag 12 november 2023
Tijdstip: 
 16.00 uur
Locatie: 
 NH Kerk

SING-IN en Amerikaanse maaltijd
Op zondag 12 november as aanvang 16.00 uur organiseert de V&T-commissie een Sing-in in de kerk met aansluitend een Amerikaanse maaltijd in Rehoboth waar een ieder van harte welkom is. Na afloop van de diensten op zondag 22 en 29 oktober zullen er informatie- en aanmeldbriefjes uitgedeeld worden bij de uitgangen van de kerk, zodat u/jij zich op kunt geven voor de Amerikaanse maaltijd. Een Amerikaanse maaltijd houdt in dat iedereen wat eten meeneemt. Het eten kan voorafgaand aan de Sing-in vanaf 15.30 uur in Rehoboth afgegeven worden. Voor soep vooraf en drinken wordt gezorgd. 
Met elkaar zien we uit naar een mooie opkomst bij deze activiteit.
Aanmelden kan t/m zondag 5 november bij:
Ria Graveland (graag via WhatsApp), mailadres riagraveland@gmail.com of door het aanmeldformulier te deponeren in de oranje doos in de hal onder de Toren in de kerk. 
Ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met Ria Graveland.
Voor de oudere gemeenteleden onder ons die niet naar de kerk kunnen komen: het informatie- en aanmeldbriefje wordt bij u aan huis bezorgd en u kunt zich aanmelden voor de Amerikaanse maaltijd en vervoer bij Marijke Plaizier.

terug