Hervormd Centrum Rehoboth

Het gebouw Rehoboth staat tegenover de kerk. In het winterseizoen vinden hier veel kerkelijke activiteiten en vergaderingen plaats. De verschillende ruimten kunnen ook gebruikt worden voor speciale gelegenheden.

De zeggenschap ligt geheel bij de Hervormde Gemeente Stolwijk, voor inlichtingen en voor de beschikbaarheid van een ruimte kunt u contact opnemen met het beheerdersechtpaar Aart en Clari Verdoold.
terug