Pastoraat

In een christelijke gemeente hebben we als het goed is, oog voor elkaar en zijn we er voor elkaar met het oog op vragen rondom geloof en zingeving en de hoogte- en dieptepunten van het leven.

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Pastoraat kan op verschillende manieren aan elkaar worden verleend. Het kan door middel van (groot)huisbezoek, gespreksgroepen of bijeenkomsten rond pastorale onderwerpen. Pastorale zorg is niet alleen een belangrijke taak van de predikant, ouderlingen en pastorale medewerkers. Deze zorg voor elkaar is een opdracht aan elk gemeentelid. Vanuit de gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en de overtuiging dat wij als gemeente samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat een taak van de hele gemeente. Ieder gemeentelid is geroepen om te zien naar de ander en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus.
Pastorale zorg vraagt om actie van meerdere kanten. Degene die pastoraat verlenen, moeten actief zijn bij het benaderen van mensen. Degene die pastoraat wil ontvangen moet zich niet schromen om ernaar te vragen.


Aarzel dan ook niet om, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of wanneer u (of iemand in uw omgeving)  met een geestelijk probleem zit, een beroep te doen op de dominee of iemand van het pastorale wijkteam. Op de pagina 'Omzien naar elkaar' vindt u er meer informatie over.

Zie de contactpagina voor de contactgegevens van de predikant.


Pastorale wijkteams

Onze wijkgemeente is voor het bezoekwerk verdeeld in vier geografische gebieden (NW, NO, ZW en ZO). Per gebied is er een pastoraal wijkteam dat bestaat uit ouderlingen, diakenen en pastorale medewerk(st)ers. Het pastorale wijkteam heeft als taak het geven van pastorale en diaconale zorg.

Op de contactpagina vindt u een overzicht van de pastorale wijkteams en welke personen in welk pastorale wijkteam zitten.

 
Wijk Noord-Oost Wijk Noord-West
Bilwijkerweg (alle even/oneven vanaf 41) Azaleastrat
Fazanthof Beijerscheweg
Groeneweg Bollenveld
Gruttostraat Bosweg
Hofstede Dahliastraat
In de Bogerd Frans Halsstraat
Jan Steenlaan Goudseweg
Karekietstraat Margrietplein
Kievitslaan (behalve 1a t/m 1d) Hortensialaan
Leeuwerikhof Irisstraat
Plevierstraat Korenbloemstraat
Rietgors Papaverstraat
Snippendreef Rembrandtlaan
Zwaluwhof Mesdagstraat
Zwanendreef Buitenom
Ammerstol Kerklaan
Bergambacht Populierenlaan
Schoonhoven Gouda
Polsbroek  
Vlist  
   
Wijk Zuid-Oost Wijk Zuid-West
Bilwijkerweg (oneven 11a t/m 39) Achter de Kerk
Bloemenhof Benedenheulseweg
Bovenkerkseweg Benedenkerkseweg
Grasakker 't Vaartland
Groenhove Koolwijkseweg
Hooiland Vlietstraat
Kerspelpad Nijverheidsweg
Kievitslaan 1a t/m1d) Tentweg
Poldertocht Schoolstraat 
Stolwaardplein Schoonouwenseweg
Veenderij Sportlaan
Veldzoom Torenstraat
Waterland Lekkerkerk
Weide Ouderkerk a/d IJssel
Wijdstraat  
terug