Overlijden

De kerk is een plek waar we met elkaar proberen mee te leven. Dat doen we in vreugdevolle omstandigheden, maar ook bij zorg en verdriet.

Dus ook rond de kruispunten van leven en dood. Ook bij het overlijden van een dierbare wil de kerk er voor u zijn. In een gesprek met predikant of ouderling kan worden afgesproken hoe de kerk bij het afscheid een bijdrage kan leveren. Dit kan variëren van een complete afscheidsdienst in kerk of aula tot een kort woord van onze predikant bij de afscheidsplechtigheid. Neemt u gerust contact op met de predikant.
Zie contactgegevens
terug