Overige giften

Paascollecte

De paascollecte wordt jaarlijks gehouden vlak voor Pasen en is bestemd voor het kerkenwerk. Bij de Kerkklok die rond Pasen rondgebracht wordt, is hiervoor een envelopje gevoegd. De envelopjes worden door vrijwilligers opgehaald.


Verjaardagsfonds

Ieder jarig gemeentelid van 18 jaar en ouder wordt door middel van een kaart Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst. Bij de kaart is een envelopje gevoegd, waarin uit dankbaarheid voor een nieuw levensjaar een bijdrage ten behoeve van de kerk gedaan kan worden  Een vrijwilliger haalt dit envelopje enige dagen na de verjaardag op.


Periodieke giften

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de Hervormde Gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid: download Overeenkomst Periodieke Giften.

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de gemeente. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost.

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst, maar het loont vaak pas de moeite vanaf ongeveer € 150,-- per jaar. Geeft u één of meerdere instellingen grotere bedragen, dan is de periodieke gift voor u waarschijnlijk een interessante mogelijkheid.

Wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een email naar kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl met uw gegevens en vragen.


Gift geven

Klik hier voor een formulier voor het geven van uw gift.
terug