NBG-werkgroep

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vertaalt en verspreidt de Bijbel in ons eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en verspreiding van de Bijbel wereldwijd.

Het motto dat hierbij gebruikt wordt, is: ‘Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt’. Ook in Stolwijk is er een (interkerkelijke) werkgroep actief die dit belangrijke werk onder de aandacht brengt. De Nationale Bijbelzondag is dit jaar op 30 oktober. Op deze dag wordt de Bijbel en het bijbelwerk in de kerken extra onder de aandacht gebracht.
Zie contactgegevens
terug