Muziek in de gemeente

Muziek neemt een belangrijke plaats in tijdens onze erediensten. Vanouds is het orgel het instrument om de gemeentezang te begeleiden. Wij zijn blij met de organisten die ons elke dienst begeleiden. Ook zingen wij in onze dienst liederen die nog mooier door een pianist of combo begeleid kunnen worden.

In 2012 is gestart met een muziekgroep: het Combo. Iedere eerste zondag van de maand wordt door deze groep een bijdrage geleverd aan de eredienst. Het Combo oefent op maandagavond van 20.00 -22.00 één keer in de 2 weken in de kerk. Zingt u graag of speelt u een instrument, kom dan eens bij ons kijken en neem contact op.

Zie contactgegevens
terug