Mannenvereniging 'Schrift en Belijdenis'

Wat doen we?
Elke verenigingsavond heeft een lid een inleiding over een Bijbelgedeelte waarna gespreksvragen behandeld worden. Als leidraad wordt gebruikgemaakt van de uitgave van ‘De Hervormde Vaan’, maar eigen invulling is ook welkom. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering waarbij alle gemeenteleden welkom zijn.

Wanneer en waar?
Tijdens het winterseizoen is er één keer in de twee weken op maandagavond mannenvereniging in Rehoboth. De avond start om 19.45 uur.

Voor wie?
Mannen vanaf 18 jaar zijn welkom, van in of buiten de Hervormde Gemeente.
terug