Liturgiecommissie

De liturgiecommissie werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van bijzondere erediensten of samenkomsten, zoals Advent, Kerst en de tijd rond Pasen. Dit gebeurt in samenspraak met onder meer de voorganger, musici en de kindernevendienst.
Zie contactgegevens
terug