Liturgie

De gebruikelijke orde van dienst ziet er als volgt uit:
 • Welkom en mededelingen
 • Stilte voor persoonlijk gebed
 • Bemoediging en groet
 • Gebed om verootmoediging
 • Leefregel
 • Gebed bij opening van het Woord in dienst en kindernevendienst
 • Verkondiging
 • Kinderen komen terug uit de nevendienst en naar voor in de kerk voor een kort gesprek.
 • Zingen kinderlied
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van onze gaven
 • Zegen(bede), beantwoord door het zingen van 3x amen

De onderdelen van de liturgie worden afgewisseld met gemeentezang. Bij het zingen in de dienst wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het nieuwe liedboek en uit de bundel Hemelhoog. Tijdens de dienst wordt de liturgie met behulp van een beamer afgebeeld op een scherm voorin de kerk.
terug