Legaten en erfstelling

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. In een testament kunt u vastleggen aan welke goede doelen u iets nalaat. Een van de goede doelen kan onze Hervormde Gemeente zijn.

Door testamentair een legaat of erfstelling vast te leggen steunt u onze gemeente ook na uw overlijden. Een testament dient bij een notaris opgemaakt te worden. Wilt u onze gemeente testamentair gedenken dan kunt u dat doen op naam van: college van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Stolwijk.

Legaat: Een legaat is een vaststaand bedrag of een met name genoemd onroerend goed of voorwerp.
Erfstelling: Bij een erfstelling benoemt u onze Hervormde Gemeente (voor een deel) als erfgenaam.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met één van de kerkrentmeesters.
terug