De kosters

Wim en Thea van de Water
Tel: 34 32 72
kosterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Voor onze wijkgemeente dragen Wim en Thea van de Water als kostersechtpaar voor het gereedmaken van het kerkgebouw voor samenkomsten, het schoonhouden van kerkgebouw en de bijbehorende terreinen, het bedienen van de verwarmings- en geluidsinstallaties, keuken en schoonmaakapparatuur in het kerkgebouw en het openen en sluiten van het kerkgebouw op de aangegeven tijden.
terug