Kindernevendienst

De kindernevendienst is verdeeld in drie groepen:
Onderbouw = groep 1, 2, 3 en 4 -> elke week kindernevendienst
Middenbouw = groep 5 en 6 -> 1e zondag van de maand in de kerk
Bovenbouw = groep 7 en 8 -> 1e en 3e zondag van de maand in de kerk


De kinderen verlaten de kerk vóór de schriftlezing en komen na de preek, tijdens het naspel, de kerk weer binnen. Na het kindermoment volgt vaak een kinderlied.

De kindernevendienst en het kinderlied geven kinderen een eigen plek in de gemeente en in de wekelijkse samenkomsten. Ze krijgen de verhalen uit de Bijbel te horen en er wordt besproken wat dat voor hen betekent. Zo mogen ze leren dat Jezus Christus ook hun Verlosser wil zijn en groeien ze in hun relatie met God en met elkaar.

Meer informatie kunt u krijgen bij de contactpersoon via de contactpagina.
 
terug