De kerkenraad

Predikant
F.J.M. van Veldhuizen
Hooiland 18  |  Tel: 0182-606473
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderlingen
Willem Kastelein: 06 14 45 92 86
Job de Jong
Ton Hokken
Herjan Kelder
Else de Mik: 06 11 12 64 27 
Bas Qualm

Diakenen
Thomas Kramp: 06 24 64 42 26
Jeanne Snoek: 0182-34 27 94 
Ruth Oskam: ruthoskam@outlook.com
diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
Jan-Willem van der Wolf: 0182-34 19 56
Jaap Jan Leeuwenburgh: 06 40 72 63 32
Karel Slangen: 06 51 91 53 33
kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Bezoek aan nieuw ingekomenen
Herjan Kelder (contactpersoon)
scribawijk1@hervormdstolwijk.nl
terug