De kerkenraad

Predikant
F.J.M. van Veldhuizen
Hooiland 18  |  Tel: 0182-606473
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderlingen
Herjan Kelder (scriba)
scribawijk1@hervormdstolwijk.nl
Willem Kastelein
Job de Jong
Ton Hokken
Else de Mik
Bas Qualm

Diakenen
Thomas Kramp
Jeanne Snoek
Ruth Oskam
diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
Jan-Willem van der Wolf
Jaap Jan Leeuwenburgh
Karel Slangen
kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Bezoek aan nieuw ingekomenen
Herjan Kelder (contactpersoon)
scribawijk1@hervormdstolwijk.nl
terug