Predikant en kerkenraad

De predikant

Ds. Kok: "Graag stel ik mij aan u voor als de predikant van wijkgemeente 2 te Stolwijk. Inmiddels ben ik al meer dan 15 jaar getrouwd met mijn lieve vrouw Anneke. Samen hebben we uit Gods hand vier kinderen mogen ontvangen. Twee dochters en twee zonen. Sinds 12 mei 2019 mag ik dienaar van het Goddelijk Woord zijn in Stolwijk. Voor deze tijd mocht ik in Gods Koninkrijk werkzaam zijn in de Betuwe (IJzendoorn) en op de Veluwe (Oldebroek). Het staan in de dienst van de Koning van de Kerk is een grote vreugde en verantwoordelijkheid. Het is mijn verlangen dat mensen van alle leeftijden zullen horen van de redding die er te vinden is in het offer van de Heere Jezus Christus. Hij heeft Zijn leven gegeven met het doel dat zondaren zouden komen tot bekering en geloof. Het is een bijzonder voorrecht dat we elke zondag twee keer de gelegenheid krijgen om in alle vrijheid naar het Woord van Hem te luisteren. En ook op verschillende momenten in de week komen we samen om Zijn Woord te onderzoeken en met elkaar daarover door te spreken. Graag nodig ik u en jou van harte uit om dit met ons samen te doen! Wees welkom in de kerkdiensten en op de doordeweekse activiteiten!"

Het e-mail adres en telefoonnummer van ds. Kok vindt u op de contactpagina.
Het moderamen

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt het moderamen genoemd. Dit moderamen telt vier leden en bereidt de vergaderingen van de kerkenraad voor. Daarnaast is het moderamen verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen besluiten. Als er zich situaties voordoen waarin snel gehandeld moet worden, zal het moderamen de nodige beslissingen nemen. In de eerstvolgende vergadering zal hiervoor verantwoording worden afgelegd aan de kerkenraad.

Het moderamen bestaat uit de volgende personen:
  • Ds. D.J.W. Kok – predikant en voorzitter (praeses)
  • A. Plug – scriba en ouderling
  • P.R. Bruin – assessor en ouderling-kerkrentmeester
  • C.L. van Wijngaarden – assessor en voorzitter college van diakenen
terug