donderdag 28 maart 2024 om 19:30 uur

Avonddienst wijk 1, Witte Donderdag, Bediening Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. F.J.M. van Veldhuizen


Donderdag 28 maart vieren wij ’s avonds Heilig Avondmaal. Dat staan we in het bijzonder erbij stil dat in de Stille Week op die avond de Heer het Avondmaal instelde als aankondiging van Zijn lijden en sterven. Wij luisteren dan naar het hogepriesterlijke gebed uit Johannes 17.

terug