Inzage jaarrekening 2023 Diaconie Hervormde Gemeente Stolwijk

Inzage jaarrekening 2023 Diaconie Hervormde Gemeente Stolwijk

In de vergadering van 14 maart jl. heeft het College van Diaken de jaarrekening 2023 voorlopig vastgesteld.
Gelet op Ordinantie 11, artikel 6, van de Kerkorde is de samenvatting van deze jaarrekening bijgaand gepubliceerd.
Vanaf dinsdag 2 april aanstaande ligt de complete jaarrekening inclusief de goedkeurende controleverklaring voor de gemeenteleden gedurende een week ter inzage bij de penningmeester van de Diaconie, dhr. I. Mes, Kievitslaan 15. U kunt daartoe een afspraak maken via telefoonnummer 06-10692602. 
Mocht u vragen of opmerkingen over deze jaarrekening hebben, dan kunt u die tot uiterlijk 9 april aanstaande schriftelijk of per mail stellen aan het College van Diakenen, p.a. Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk of collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl
Hierna zal de Algemene Kerkenraad de jaarrekening definitief vaststellen, hetgeen strekt tot decharge van de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer in 2023.

Publicatie jaarrekening 2023 Diaconie
terug

Agenda

Ochtenddienst wijk 1

zo 28 jul 2024 om 09.00 uur

Ochtenddienst wijk 2

zo 28 jul 2024 om 10:30 uur

Avondddienst wijk 2

zo 28 jul 2024 om 18:30 uur

Kerkdienst onlineBekijk de kerkdienst live via internet of beluister oude kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl >

Digitale collecteGeef uw gift online en bestel collectemunten via de website van ons kerkelijk bureau >