Gemeentewerk

De dominee, kerkenraad en vele vrijwilligers organiseren veel activiteiten. Toch geloven wij dat niet mensen, maar God Zelf Zijn gemeente roept en bouwt, voor haar zorgt en haar bewaart. Daarbij wil God gebruikmaken van mensen. Hij roept hen in Zijn dienst en geeft hen gaven om te gebruiken in Zijn Koninkrijk. In 1 Petrus 2:9 is weergegeven wat de roeping van de gemeente is.

Naast de zondagse erediensten vinden er veel activiteiten en bijeenkomsten plaats in onze gemeente. Ze zijn niet alleen bedoeld voor de vorming en toerusting van de gemeente(leden), maar ook om niet-gemeenteleden in aanraking te brengen met het christelijk geloof. Meer informatie vindt u onder toerusting en verenigingen.
terug