Mannenochtend 'Doorgronders'

Wat doen we?
Bij de ‘Doorgronders’ gaat het om de onderlinge ontmoeting als christelijke mannen. We starten de ochtend met een ontbijt en koffie. Na het ontbijt gaan we door naar de gastspreker die ons iets uitlegt over een thema wat ons mannen aangaat. In dit deel is ook plaats voor Bijbellezen, gebed en wat zingen. Tussendoor is er een pauze met koffie en ontmoeting. Na de pauze is de tweede helft en is er ruimte om vragen te stellen aan de spreker of elkaar.

Wanneer en waar?
Ongeveer drie à vier keer per seizoen, op zaterdagochtend en in Rehoboth. Om 8.00 uur start het ontbijt, dan rond 8.30 uur de spreker en de ochtend is rond 10.30 uur afgelopen. Het ontbijt en de ochtend zijn helemaal gratis, er is wel een collecte voor de onkosten.

Voor wie?
‘Doorgronders’ wordt georganiseerd vanuit wijkgemeente 2, maar is open voor iedereen! Doelgroep zijn mannen van alle leeftijden en achtergronden en daar houden we ook met de thema’s rekening mee.

Vragen?
Bij vragen kun je een mail sturen naar doorgronders@gmail.com.
terug