Diaconaat

Diakonia betekent dienst of dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit, naast Woordverkondiging, als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, dichtbij en veraf. Diakenen komen voor het eerst voor in Handelingen 6. Het is een ambt wat door de apostelen is ingesteld nadat de Grieken met klachten kwamen omdat hun weduwen werden achtergesteld ten overstaande van de Hebreeën. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Het is Gods bedoeling dat ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Daarmee volgt de diaconie het voorbeeld van de Heere Jezus, Die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Er is een onlosmakelijk verband tussen de verkondiging van Gods Woord en daadwerkelijk dienstbetoon.


In de praktijk:

 • Ouderencontactmiddag – voor ouderen is er 2 keer per jaar een ouderencontactmiddag. Deze middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaken Gerben van Eijk.
 • Ouderen bezoekwerk – doordat contacten wegvallen en/of mobiliteit vermindert, kan het bij het ouder worden goed zijn als er regelmatig iemand langskomt. De frequentie waarmee dit gebeurt, hangt af van de eigen behoefte en van de mogelijkheid van de bezoeker. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Verburg, tel. 0182-342377.
 • Catechese andersbegaafden – door vrijwilligers wordt tijdens het winterseizoen catechese gegeven in het Gemivacomplex. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Nobel, tel. 06-23032171.
 

Diakenen


Er zijn in onze wijkgemeente 4 diakenen:

A. van Dam
Secretaris en tweede voorzitter (Wijkdiaconie), Lid college van diakenen, Lid Jeugdraad, Lid "Zorg voor elkaar"

R. van Herk
Catecheseteam Gemiva, Lid werkgroep "Op weg met de ander”

G. van Eijk
Beheer onroerend goed, Lid bestuur Rehoboth, Ambtelijke vertegenwoordiging Haastrecht, Ouderencontactmiddag

C.L. van Wijngaarden
Voorzitter (Wijkdiaconie/Centrale diaconie), Lid moderamen, Lid college van diakenen, Lid Algemene Kerkenraad, Lid Zendingscommissie


Zorg voor elkaar

We hebben een verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien. Er is aandacht voor zorgvragen, zowel binnen onze wijkgemeente als daarbuiten. Verschillende vormen van ondersteuning zijn mogelijk. Denk hierbij aan mantelzorgondersteuning, boodschappen doen, meegaan met en vervoer naar een ziekenhuis, koken voor een gezin, helpen bij verzorging van kleine kinderen, tijdelijk ondersteunen bij het huishouden, bezoekwerk, schuldhulpverlening enz.

Naast het inschakelen van gemeenteleden zal er ook samen met de zorgvrager worden gekeken of andere vrijwillige of professionele hulp moet worden ingezet. Het kan bijvoorbeeld gaan om ondersteuning via de gemeente Krimpenerwaard, de thuiszorg of andere organisaties.

Heeft u een hulpvraag?
Bij een hulpvraag kunt u contact opnemen met diaken Aris van Dam (tel.nr. 06-28901658), Anneke de Vries (tel.nr. 06-10032691) of met de wijkouderling.
 

Agaath Bakker

Agaath Bakker werkt sinds juni 2013 voor de organisatie CAMA Zending als verpleegkundige in het gezondheidscentrum Hope Clinic (Hoop Kliniek) in N'zao. N'Zao is een klein dorp, gelegen in het zuidoosten van Guinee, een West-Afrikaans land. Na 6 jaar daar gewoond te hebben is ze sinds mei 2019 weer woonachtig in Nederland. Jaarlijks gaat ze voor enkele maanden naar Hoop Kliniek om haar steentje bij te dragen.

De visie van Hoop Kliniek is om aan mensen het evangelie te brengen door goede medische zorg te leveren en daarbij ook het evangelie te brengen door woorden. Het bestaat uit een polikliniek, tandartsenpraktijk, chirurgische afdeling en heeft een voorlichtingsprogramma dat in de omliggende dorpen wordt gehouden. Elke morgen wordt het evangelie verteld aan hen die in de wachtruimte zitten.

April 2022 is de eerste dependance van Hoop Kliniek geopend. Deze kliniek ligt in Gueassou, een dorp ruim twee uur rijden bij Hoop Kliniek vandaan. Later in 2022 hoopt Hoop Kliniek de kraamkliniek in N’Zao te openen.
Meer informatie over Hoop Kliniek is te vinden op www.hopeguinea.org.


Steun vanuit de gemeente

Belangrijk voor Hoop Kliniek en  Agaath is ons gebed. U kunt Agaath en haar werk financieel steunen door geld over te maken op rekeningnummer NL 50 RABO 0177 0063 07 van de Centrale Diaconie N.H.K. onder vermelding van "Agaath Bakker".


Thuis Front Team (TFT)

Agaath wordt gesteund door een Thuisfrontteam (TFT).  Voor meer informatie over het TFT of voor het willen ontvangen van de nieuwsbrief van Agaath, kunt u contact opnemen met Mirjam de Jong of Corine Dekker tft.agaath@gmail.com


Contactgegevens Agaath

Emailadres:                    agaathb@hotmail.com
Mobiel nummer:             06-12504915


Recente nieuwsbrieven van Agaath:

Stolwijk op reis naar Servië: Stolreis24!
 

Van 13 t/m 22 augustus 2024 hopen we met een groep van 16 jongeren uit onze gemeente op werkvakantie naar Servië te gaan. Dit project wordt ondersteund vanuit stichting HOE (Hulp Oost-Europa). We gaan naar de plaats Subotica om lokale mensen te ontmoeten, elkaar te bemoedigen en onze handen uit de mouwen te steken. Dit laatste doen we in de vorm van kluswerkzaamheden, kinderwerk en ondersteuning van twee dominees bij hun werk voor de Roma gemeenschap en gehandicapte mensen.

Om deze reis te kunnen maken is er natuurlijk geld nodig. Inmiddels (maart 2024) hebben we al een aantal sponsoracties gehouden: speculaasactie, bingo in Wilgenhoven, kappersactie in Rehoboth, opruimen op het terrein van De Vries en Verburg en een gemeenteavond met sing-in. De actie autowasstraat zal zaterdag 20 april plaatsvinden! Na onze reis zullen we bij de jaarlijkse gemeente bbq over het project vertellen en onze reisfoto's laten zien.

Wilt u tijdens onze reis op de hoogte blijven? Dan kunt u ons volgen op Instagram. #stolreis24
Of misschien voelt u zich geroepen om voor ons en het project te bidden? Wij, als jongeren, zullen ieder 5 mensen vragen om met ons mee te bidden als wij in Servië zijn. Er zal tegen de tijd dat wij op reis gaan een Whatsappgroep worden aangemaakt, waarin gebedspunten gedeeld zullen worden. Als u graag met/voor ons bidt, laat u het dan aan één van de jongeren weten? Via deze link kunt u doneren en zien hoeveel geld we al opgehaald hebben.

Groetjes, üdvözlés,
Jord van Dam, Justin Hogendoorn, Lennart Weerheim, Hannah Gommer, Marlies Weerheim, Daphne van Wijngaarden, Lotte Mes, Laurah Pinas, Loïs de Jong, Monica Stolk, Jesse de Jong, Alessandra Jobse, Marinda van Dijk, Harm Brand, Esther Honkoop en Alieke Sterk

 

Hulp Oekraïne

Sinds de oorlog in Oekraïne willen we zoveel mogelijk vluchtelingen een veilig onderkomen bieden.
Betsy Duifhuizen coördineert het aanbod aan woonruimte.
Heeft u ruimte beschikbaar of wilt u meer informatie over het beschikbaar stellen van woonruimte voor vluchtelingen uit Oekraïne? Lees meer via kvoekraine.nl.


Zending

Zending is een belangrijk onderdeel van de gemeente en een rechtstreekse opdracht van onze Heere Jezus Christus, Die ons in Lukas 24 de opdracht hiervoor heeft gegeven: "En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van de zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem". Dit is een beweging die handen en voeten krijgt in de Handelingen der apostelen en begint kort na de Hemelvaart van de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. Vanuit Jeruzalem wordt het Evangelie verkondigd, zodat mensen het verlossende werk van de Heere Jezus leren kennen. Kort daarna ging Filippus al naar Samaria om daar Christus te verkondigen (Handelingen 8: 5-8) en niet veel later gingen de apostelen op zendingsreizen om het Evangelie en het Koninkrijk van de Heere Jezus te verkondigen. In onze kerk is een zendingscommissie opgesteld.


Wat doet de Zendingscommissie?

 • Vaststellen van missionaire doelen die we als gemeente gaan ondersteunen.
 • Contact onderhouden met zendingsorganisaties en zendingswerkers.
 • Contact onderhouden met fam. Den Hartog die we via een deelgemeenteproject van de GZB ondersteunen.
 • Organiseren van een zendingsavond voor de gemeente, met een zendingsmedewerker.
 • Organiseren van de verkoop van spullen, met als doel om het missionaire werk te ondersteunen van de organisaties waar we ons mee verbonden voelen.
 • De diaconie adviseren in de te houden collectes in de gemeente.
 • Aanspreekpunt voor aanvragen van financiële middelen voor hulp bij missionaire projecten.
 • Gebed voor missionaire projecten.


Wie ondersteunen wij?

De organisaties en zendingswerkers die wij structureel ondersteunen zijn:
 • GZB (Gereformeerde Zendingsbond – www.gzb.nl
 • MAF (Mission Aviation Fellowship – www.maf.nl
 • IZB (Inwendige Zendingsbond – www.izb.nl
 • Stichting Mercy Ships - www.mercyships.nl
 • Willem-Henri & Ditteke den Hartog. Zij zijn uitgezonden naar Blantyre (hoofdstad van Malawi). Willem-Henri is vanuit deze plaats regio-coördinator van de GZB voor Zuidelijk Afrika. Deze regio bestaat uit Namibië, Zimbabwe, Mozambique en Malawi. Daarnaast is hij parttime docent voor CCAP (presbyteriaanse kerk). Ditteke is programmamaker voor de GZB.
 • Dominee Vreugdenhil. Hij is per september 2023 als docent aan het Seminario Biblico in Colombia gaan werken. Het is een parttime aanstelling. Hij zal ook vanuit Nederland lesgeven. Ze blijven in Gouda wonen. 


Vragen?

Wil je meer weten over zending of lijkt het jou mooi of voel je je geroepen om in het buitenland op het zendingsveld je talenten in te zetten voor het missionaire zendingswerk? Je kunt dan altijd terecht bij een van de leden van de zendingscommissie. Wij kunnen je verder helpen en in contact brengen met organisaties die zich hiermee bezig houden. Heb je een goed doel of ben je enthousiast over een organisatie? Laat het weten aan de zendingscommissie. Wij zullen overleggen en meekijken of we kunnen helpen bij het uitvoeren van je wens.
terug