Vertrouwenspersonen

Het is denkbaar dat er situaties in de gemeente ontstaan waarbij het niet mogelijk is een lid van de kerkenraad in vertrouwen te nemen. Uitsluitend in die situaties kan er een beroep worden gedaan op één van de vertrouwenspersonen.

In een kerkenraadsvergadering hebben zij hiervoor ook de belofte van geheimhouding afgelegd.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de vertrouwenspersonen treden in de ambtelijke verantwoordelijkheid van de ambtsdragers. Omdat de vertrouwenspersonen geen hulpverleners zijn, zullen zij ook geen hulpverleningscontacten aangaan.

De volgende personen zijn door de kerkenraad als vertrouwenspersonen aangesteld:

 
 
Mw. Eefje van de Werfhorst
Tel.nr.: 0628197872
eefjevandewerfhorst@gmail.com 
   Dhr. Co Verkerk
Tel.nr.: 0640417919
co.verkerk@kpnmail.nl
terug