Commissies en werkgroepen

Ouderenbezoekgroep
Ada de Mik
Tel: 34 31 05
adademik@kpnmail.nl

Bloemencommissie
Lisa Hoogendoorn
Tel: 34 30 78
lisavanzwienen@gmail.com

Liturgiecommissie
Thea van de Water
Tel: 34 32 72
theavandewater@hetnet.nl

ZWO commissie
Jeanne Snoek
Tel: 34 27 94

Commissie 'Bijzondere diensten'
Ard de Mik
Tel: 34 20 32
ard_mik@hotmail.com

Sanne van Dam (info medewerkers)
Tel: 06 38 39 53 48
sanne_vandam@outlook.com

Kopieerwerk
Jaap van Vliet
Tel: 34 22 12
j.vanvliet@zonnet.nl

NBG-werkgroep
Thea van de Water
Tel: 34 32 72
theavandewater@hetnet.nl

Missionaire werkgroep
Willem Kastelein
Tel: 06 14 45 92 86
missionairwijk1@hervormdstolwijk.nl

Commissie Vorming en Toerusting
Tel: 53 55 21
commissieVenT@hervormdstolwijk.nl

Bidstond (iedere 1e en 3e woensdag van de maand)
Henk van Dijk
Tel: 06 491 41 235
Marinda de Jong
Tel: 06 407 13 813 
terug