Commissies en werkgroepen

Ouderenbezoekgroep
Ada Horden
adademik@kpnmail.nl

Bloemencommissie
Gerlien van Woudenberg
bloemenwijk1@hervormdstolwijk.nl

Liturgiecommissie
Thea van de Water
liturgiecommissiewijk1@hervormdstolwijk.nl

ZWO commissie
Jeanne Snoek
diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Commissie 'Bijzondere diensten'
Ard de Mik
bijzonderedienstenwijk1@hervormdstolwijk.nl

Kopieerwerk
Jaap van Vliet
kopieerwerkwijk1@hervormdstolwijk.nl

NBG-werkgroep
Thea van de Water
NBGwijk1@hervormdstolwijk.nl

Missionaire werkgroep
Willem Kastelein
missionairwijk1@hervormdstolwijk.nl

Commissie Vorming en Toerusting
Marion de Gier
commissieVenT@hervormdstolwijk.nl

Bidstond (iedere 1e en 3e woensdag van de maand)
Marinda de Jong
Marion de Gier
bidstondwijk1@hervormdstolwijk.nl
terug