Commissie 'Vorming en Toerusting'

Deze commissie heeft tot taak om jaarlijks een programma Vorming en Toerusting (V&T) op te stellen.

Door een gevarieerd programma willen we bijdragen aan de toerusting en geloofsgroei van de gemeenteleden, ook hopen we hiermee een breder publiek te bereiken. U/jij bent van harte welkom en neem geïnteresseerden mee! 
terug