College van diaconie

Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar de overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten.

Diaconale doelen vallen onder één of meer van de volgende aandachtsvelden:
 • Directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld;
 • Duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting;
 • Een zodanige ordening van de samenleving dat barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en structuren zichtbaar worden en mensen tot hun recht komen.

Verdere taken van de diaconie:

 • Beheer roerende goederen – beheer woonhuis in de Schoolstraat met een diaconale woonbestemming;
 • Beheer weiland aan de Koolwijkseweg;
 • Medebeheer Hervormd Centrum Rehoboth;
 • Adoptiekinderen – via de stichting Woord en Daad draagt de diaconie de financiële zorg voor zes adoptiekinderen in diverse landen. Gemeenteleden worden gemotiveerd met deze kinderen door middels brieven/kaarten te communiceren;
 • Actie Fruitbakjes – gemeenteleden van 70 plus ontvangen een fruitbakje via een daarvoor ingestelde commissie;
 • Collecteren in de eredienst;
 • Klaarzetten en een helpende hand bieden bij het Heilig Avondmaal.

Acties:

 • Zorgen en Sparen voor elkaar. De gemeenteleden sparen zegels om boodschappenpakketten te sparen bij de plaatselijke supermarkten. De pakketten worden verdeeld onder bewoners in Stolwijk en via de gemeente Krimpenerwaard. Een ingestelde commissie draagt hiervoor zorg.

Financiële ondersteuning:

 • Via Oikocredit worden financiële middelen uitgeleend aan buitenlandse diaconale projecten;
 • Via stichting PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland) micro-financiering aan Rudolphstichting en ”De Glind”:  3 nieuwe gezinshuizen die elk 4 uithuisgeplaatste kinderen een thuis geven;
 • Zorgstichtingen middels financiële giften.

Ga voor verdere vragen naar de contactpagina.

terug