Bijzondere gebeurtenissen

Bijzondere gebeurtenis? Meld het, neem contact op met scriba of de predikant! 

Geboorte, verloving of jubilea
Het is fijn als u de dominee of scriba hiervan op de hoogte stelt. Dit kan heel eenvoudig door middel van het geboortekaartje, het verlovingskaartje of een telefoontje.

Huwelijk
Als jullie trouwplannen hebben en het huwelijk kerkelijk wilt laten bevestigen en inzegenen, neem dan tijdig contact op met de dominee of de scriba. Samen kun je nagaan of de kerk en de dominee vrij zijn op de datum waarop jullie willen trouwen. In de periode voorafgaand aan jullie huwelijk ontvangen jullie dan als voorbereiding huwelijkscatechese in de vorm van vier of vijf gesprekken, al dan niet samen met andere aanstaande echtparen.

Ziekte en zorgen
Bent u (langdurig of ernstig) ziek of heeft u veel zorgen, dan ontvangt de kerkenraad graag bericht.
Neemt u niet aan dat de kerkenraad dit wel weet via de ‘wandelgangen’. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen, is het beter om contact met uw wijkouderling of met de dominee op te nemen. Met hen kunt u dan afspraken maken over eventueel bezoek en wijze van meeleven.

Dit geldt eveneens voor ziekenhuisopname. Het ziekenhuisbezoek vindt meestal plaats door de dominee. Om vergeefse reizen te voorkomen is het goed dat u de predikant ook op de hoogte stelt van terugkeer uit het ziekenhuis.

Overlijden en begrafenis
Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met de dominee of de wijkouderling. Met hen kunt u dan afspraken maken over het verlenen van bijstand. Op verzoek zal de dominee de begrafenis leiden.

terug