Belijdeniscatechese

Hoe sta jij tegenover de Heere en Zijn Woord? Heeft Hij het te zeggen in jouw leven? Verlang je ernaar om de HEERE lief te hebben en Hem te dienen? Wil jij trouw zijn aan de kerk en je gaven in dienst van Hem besteden?
Als je belijdenis doet, zeg je daarmee dat je zonder de Heere God niet kunt. Je geeft door het doen van belijdenis aan dat je Hem nodig hebt en wilt leven tot Zijn eer. Dan belijd je dat je je zaligheid alleen in Jezus Christus wilt zoeken.

Wat doen we?
Aan het doen van belijdenis gaat ook voorbereiding vooraf: samen met andere belijdeniscatechisanten een seizoen stilstaan, bij wie God voor jou persoonlijk is.

Wanneer en waar?
De belijdeniscatechisatie wordt op maandagavond gegeven in Rehoboth, aanvang om 20.40 uur.

Vragen?
Denk jij er wel eens over na om belijdenis te doen, maar twijfel je? Neem dan contact op met ds. D.J.W. Kok of je (wijk)ouderling.
terug