Bankrekeningnummers

Voor betalingen zijn de volgende bankrekeningen beschikbaar:

Kerkrentmeesters
Algemeen: NL76RABO 0361 4007 05
Vrijwillige bijdrage: NL64RABO 0361 4024 73

Diaconie
NL59RABO 0361 4019 81
terug