Algemene kerkenraad

De algemene kerkenraad is het hoogste orgaan binnen onze kerkelijke gemeente en behandelt zaken die beide wijkgemeenten aangaan.

De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de beide wijkgemeenten.

Elke wijkgemeente heeft met vijf ambtsdragers zitting in de algemene kerkenraad. Het moderamen (dagelijks bestuur) bestaat uit vier leden, twee uit elke wijkgemeente.
terug