Actie kerkbalans

Geven wat nodig is, zodat het kerkenwerk door mag gaan. Ieder jaar wordt in januari de actie Kerkbalans gehouden. Deze actie is nodig om het financiële huishoudboekje van de gemeente sluitend te krijgen. De actie wordt gestart met een bijeenkomst (met een moment van bezinning) van de vrijwilligers in de kerk. Hierna worden de enveloppen bezorgd en later weer opgehaald bij de gemeenteleden. Bij de envelop die bezorgd wordt, is een overzicht van baten en lasten van het College van Kerkrentmeesters gevoegd.

Gelijktijdig met de vrijwillige bijdrage wordt aan alle lidmaten een bijdrage generale kas gevraagd. Dit is een verplichte bijdrage voor alle lidmaten en moet worden afgedragen aan de landelijke kerk.
terug