Aandacht hebben voor, betrokken zijn op en er zijn voor de jongeren zijn dan ook kernwoorden voor het buddyproject of ook wel het project ‘Jongerenpastoraat’.

In juni 2015 werd het resultaat van een onderzoek onder kerkelijke jongeren gepubliceerd over hun betrokkenheid bij de kerk. Eén van de punten die naar voren kwam was dat 40% van de jongeren die deelgenomen hadden aan het onderzoek aan gaf betrokkenheid op en aandacht voor jongeren van/in de kerk gemist te hebben in hun eigen tiener-/puberjaren. Eigenlijk een schokkend bericht. Aandacht hebben voor, betrokken zijn op en er zijn voor de jongeren zijn dan ook kernwoorden voor het buddyproject of ook wel het project ‘Jongerenpastoraat’.

Binnen de Jeugdraad is dit onderwerp uitgebreid besproken aan de hand van een notitie die een aantal leidinggevenden van het jeugdwerk hebben opgesteld. Deze notitie is ook binnen de kerkenraad besproken en vastgesteld. In de notitie is onder andere opgenomen: een profiel van een ‘buddy’ en de taken van een buddy. Op basis van deze notitie is een kerngroep gevormd die het project ‘jongerenpastoraat’ vorm en inhoud gaan geven. In deze kerngroep hebben Aart van der Graaf (voorzitter), Inge van Dam en Evert Hogendoorn (jeugdouderling) zitting.

Buddyproject? Project ‘Jongerenpastoraat’ wat houdt dit in? Met dit project willen we op een positieve en persoonlijke manier aandacht geven aan de jongeren van de gemeente. Hen ervan bewust maken dat ze bij Gods gemeente horen. Daarnaast willen we de jongeren begeleiden in hun leven met God, met ze meelopen daarin. En er zijn voor hen als iemand die naar hen omkijkt, die er voor hen is als “een buddy” en vertrouwenspersoon. Dit willen we bereiken door een (jong) volwassene als ’buddy’ te koppelen aan een jongere. Het is de bedoeling dat een aantal keren per jaar er contactmomenten zijn tussen een jongere en de ‘buddy’. Het initiatief tot contact gaat uit van de buddy en het is ook mogelijk dat de jongere behoefte heeft aan contact met zijn/haar ‘buddy’. Het is de bedoeling een mannelijke buddy aan jongens te koppelen en vrouwelijke buddy’s aan meiden.

Het gaat om jongeren vanaf 14 jaar, die worden begeleid tot +/- 18 jaar. Via een persoonlijke uitnodiging van de betreffende buddy worden de jongeren uitgenodigd voor een eerste contactmoment.

De kerngroep heeft jaarlijks meerdere keren contact met alle buddy’s zodat van en met elkaar geleerd kan worden. Het kan ook zijn dat de buddy’s een luisterend oor nodig hebben en dan kunnen ze terecht bij de leden van de kerngroep.

Als u als ouder van deze jongeren vragen heeft over het buddyproject, neem dan gerust contact op met één van de leden van de kerngroep.

Aart van der Graaf,Inge van Dam, Evert Hogendoorn

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI