De gebruikelijke orde van dienst ziet er als volgt uit:

 • Mededelingen en welkom (één kerkenraadslid heet de gemeente welkom en doet mededelingen en geeft het eerste lied op; dit is doorgaans een psalm. Ouderling van dienst en voorganger wachten in de consistorie)
 • Psalm (tijdens het zingen van de eerste psalm komt de ouderling van dienst binnen met de voorganger en nog enkele kerkenraadsleden . De voorganger krijgt een hand van de ouderling van dienst en neemt plaats achter de avondmaalstafel in het midden van het koor)
 • Moment van stilte
 • Bemoediging en groet
 • Lied
 • Schuldbelijdenis – genadeverkondiging – wetslezing + evt. liederen
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing(en) + evt. lied(eren)
 • Verkondiging (deze vindt plaats vanaf de kansel, de rest van de dienst weer vanachter de tafel)
 • Lied (kinderen komen terug uit de nevendienst)
 • De kinderen zijn er aan gewend dat ze even bij de dienst worden betrokken via een kort gesprekje o.i.d. als ze net zijn binnengekomen.
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het “Onze Vader”
 • Collecten (tijdens het orgelspel voorafgaand aan het laatste lied)
 • Slotlied
 • Uitzending en zegen (waarna de gemeente 3x “amen” zingt)

Na afloop van de dienst worden de “bloemen van de dienst” naar een gemeentelid gebracht bij wijze van groet / teken van meeleven. Het bijgevoegde kaartje wordt over het algemeen door de voorganger voorzien van een (goede) boodschap en getekend.

Het zingen in de dienst wordt gedaan uit het liedboek (psalmen en gezangen) en uit de evangelische liedbundel.

Indien beschikbaar kunt u hier de liturgie voor de komende eredienst downloaden.

Ten tijde van vakantie of ziekte van de predikant en gedurende de periode dat er geen eigen predikant is worden gastpredikanten uitgenodigd om voor te gaan in de erediensten. En wordt gecommuniceerd met: de gastvoorganger, de kosters, de organist en de kindernevendienst.

Zie de contactpagina

De liturgiecommissie werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van bijzondere erediensten of samenkomsten, zoals Advent, Kerst en de tijd rond Pasen. Dit gebeurt in samenspraak met onder meer de voorganger, musici en de kindernevendienst.

Zie de contactpagina

De bloemencommissie zorgt elke week voor een bloemengroet om iemand uit onze gemeente mee te verblijden of te bemoedigen.
Het boeket staat's zondags tijdens de dienst in de kerk en wordt daarna door iemand van onze gemeente bezorgd bij het gemeentelid of gezin die in aanmerking komt voor de bloemengroet.
Voor bijzondere diensten worden liturgische bloemstukken gemaakt,
bijvoorbeeld rond Advent, Kerst, Pasen of een doopdienst.
De mooie symbolische betekenis daarvan ervaren we als een verrijking van onze erediensten.

Zie de contactpagina

 

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI