Mogelijk is dit schrijven net als het vorige bij het uitkomen van deze Kerkklok volgende week alweer achterhaald, maar we hopen en bidden dat de toestand zich zal stabiliseren.
Na de aanscherping van de maatregelen door de overheid op maandag 23 maart heeft (het moderamen van) de kerkenraad opnieuw overlegd over ‘hoe nu verder’. Vanzelfsprekend is daarvoor ook gekeken naar de richtlijnen van onze eigen kerk, die als volgt luiden:
Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand.
Tot dan toe hadden we met zo’n 25-30 mensen in de dienst feitelijk al geen enkel probleem om de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Toch hebben we gezien de ernst van de situatie en de oproep van de overheid besloten verder af te schalen naar alleen een online kerkdienst met de mensen die daarvoor noodzakelijk aanwezig zijn: dat wil zeggen tenminste een ouderling(-kerkrentmeester) en een diaken om het een volwaardige ambtelijke dienst te laten zijn, de mensen die nodig zijn voor de technische ondersteuning en een paar zangers ter ondersteuning van het zingen (die we persoonlijk hebben benaderd). De bloemengroet is gewijzigd in een groet d.m.v een mooie kaart en de collecte wordt op een andere manier gehouden (zie daarvoor elders in deze Kerkklok)
De overige liturgische onderdelen zijn gebleven zoals ze waren (zonder de kindernevendienst).
Kortom: mede gezien de positieve reacties van verschillende gemeenteleden die de kerkdienst al mee beleefden via www.kerkdienstgemist.nl, proberen we op deze manier in deze tijd van noodzakelijke ‘social distancing’ toch het gemeente-zijn voort te zetten; de eenheid in het luisteren naar Gods woorden tot ons, het samen zingen en bidden en voorbede doen kan zo voortgang vinden.
Omdat het vieren van het Avondmaal gezamenlijk in de kring van de gemeente in de kerk nu op Witte Donderdag niet mogelijk is en het regelen van de online-diensten het nodige vraagt van een klein groepje mensen, hebben we besloten om deze kerkdienst te laten vervallen. De (korte) dienst van Goede Vrijdag blijft wel gepland staan.
Vooralsnog onder voorbehoud van gezondheid hebben de voorgangers van de komende tijd aangegeven wel dienst te zullen doen. We zien uit naar gezegende en bemoedigende diensten.

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI