Het hart van ons gemeente-zijn is de zondagse kerkdienst.

Elke zondagochtend komen we samen om Gods Woord te horen, om God te danken en te bidden, om Hem te loven in ons lied, en om elkaar te ontmoeten.
Omdat we het kerkgebouw met twee wijken delen, wisselt om de twee maanden de aanvangstijd van de kerkdienst. Deze is om: 9.00 uur in de maanden maart, april, juli, augustus, november, december en om 10.30 uur in de maanden januari, februari, mei, juni, september, oktober.

Bijzondere diensten zijn er op:

Goede Vrijdag: 10 april 2020 18.45 uur

1e Paasdag: 12 april 2020 09.00 uur

Hemelvaartsdag: 21 mei 2020 08.30 uur

1e Pinksterdag: 31 mei 2020 10.45 uur

Startzondag: 13 september 2020 10.30 uur

Oogstdienst: 1 november 2020 09.00 uur

Laatste zondag kerkelijk jaar: 22 november 2020 09.00 uur

Kerstnachtdienst: 24 december 2020 21.30 uur

1e Kerstdag: 25 december 2020 10.45 uur

Oudejaarsavond: 31 december 2020 18.30 uur

 

In iedere dienst worden er drie collecten gehouden.

De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor de diaconie.

De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst.

De opbrengst van de derde collecte heeft per maand een wisselende bestemming en is o.a. bestemd voor bijstand in het pastoraat, plaatselijk jeugdwerk, energiekosten, muziek in de gemeente en onderhoud van het kerkgebouw en orgel.

Zes keer per jaar vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal.

Staande of zittend in de kring gedenken we het offer van Jezus’ leven voor ons. Aansluitend op de Avondmaaldiensten op zondagochtend, vindt een kleine viering plaats voor gemeenteleden in het Bilwijkcomplex en anderen die de dienst in de kerk niet kunnen meemaken.

De data waarop we Avondmaal vieren in 2019 zijn:

  • 27 januari, 18 april (witte donderdag), 23 juni, 1 september, 27 oktober en 22 december.

Een bijzondere dienst is het ook wanneer de Heilige Doop mag worden bediend

We ervaren dan heel speciaal Gods trouw aan ons en onze kinderen.

Enkele malen per jaar vindt er een doopdienst plaats. De datum voor een doopdienst wordt in overleg met de ouders afgesproken.

Vooraf aan de doopdienst vindt er een gesprek met de predikant en een ouderling plaats.

Kinderen (baby’s) en volwassenen die nog nooit gedoopt zijn kunnen gedoopt worden

Als u zich daar voor wil opgeven, neemt u dan contact op met de predikant. Ga voor adres en telefoonnummer naar de contactpagina

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI