Wijkgemeente 1 is een Hervormde Gemeente, die lid is van de Protestantse Kerk in Nederland, met een confessionele signatuur.

 

Visie op de gemeente:

Voor het vinden van richtinggevende antwoorden op allerlei vragen, kiezen we als uitgangspunt dat we een stabiele PKN gemeente willen zijn die voluit in de maatschappij staat en die zich baseert op de Bijbel als Gods Woord. We sluiten aan bij de wijze waarop dit in (met name artikel 1 van) de Kerkorde is verwoord. We willen samen zoeken naar wat God in Zijn Woord ons aanreikt voor ons leven in onze maatschappij, in onze kerk en in onze familie / gezin en in ons persoonlijk (geloofs) leven. We realiseren ons daarbij dat we samen biddend moeten zoeken naar wat de eeuwenoude Woorden voor ons leven in deze moderne tijd betekenen.

 

De missie:

We willen een geloofsgemeenschap zijn waarin Gods gebod wordt nageleefd waarin Hij zegt: "heb God lief boven alles en iedereen en: heb je naaste lief zoals je jezelf lief hebt". Het is daarbij ons doel dat God wordt geëerd en dat mensen tot hun recht komen, zowel in maatschappij, kerk, gezin en ook als individu. Hierbij streven we naar een goede balans tussen aandacht voor de onderlinge relatie en de persoonlijke relatie met God.

Wilt u meer weten, waar we voor staan en wat we willen bereiken met onze wijkgemeente, lees dan ons beleidsplan, die te vinden is op de downloadpagina.

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI