De taak van de ouderling kerkrentmeesters:

De kerkrentmeesters is opgedragen het bijeenbrengen en beheren van de gelden die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst, het pastorale werk en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

Hieronder vallen o.a.:

  • Het onderhoud van de kerk, de pastorie.
  • Het traktement van de predikanten, de bezoldiging van de kosters, organisten..
  • Het Kerkelijk Bureau (ledenadministratie en boekhouding)
  • De kosten van de kerkenraad, het jeugdwerk, e.t.c.
  • De pensioenvoorzieningen, sociale lasten.
  • Het zogenaamde quotum voor het landelijk kerkenwerk.
  • Bestuurslid van de Stichting Rehoboth.
  • Het organiseren van de Actie Kerkbalans.
  • Het collecteren tijdens de eredienst voor de kerk.

Aangezien we 1 gemeente zijn met wijkgemeente 2, zijn de ouderling kerkrentmeesters van wijkgemeente 1 zijn samen met de ouderling kerkrentmeesters van wijkgemeente 2 vertegenwoordigd in het College van kerkrentmeesters.

Zie voor contact de contactpagina (kerkenraad-ouderling kerkrentmeesters) of

Email: kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl

Rekeningnummer algemeen: NL76 RABO 0361 4007 05
Rekeningnummer van de wijkkas: NL19 RABO 0128 5801 00

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI