De kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Ieder hebben zij hun taken. Zo gaan de diakenen ons voor in de ‘dienst van barmhartigheid’ aan mensen in materiële nood, dichtbij of ver weg. De ouderlingen hebben in het bijzonder verantwoordelijkheid ten aanzien van de kerkdienst en de pastorale zorg. De ouderling-kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën van de gemeente. De predikant gaat voor in onze kerkdiensten, verricht pastoraat in bijzondere omstandigheden en is actief in verschillende vormen van kring- , toerustings- en vergaderwerk.

Met elkaar geven deze ‘ambtsdragers’ leiding aan de gemeente. Daartoe vergaderen ze ongeveer maandelijks. Graag delen ze dit met u, bijvoorbeeld via korte verslagen in ons kerkblad. Daarnaast is er enkele keren per jaar een gemeenteavond waar alles wat van belang is wordt besproken. Ook kunt u daar steeds uw vragen stellen.

De kerkenraad wordt gekozen door de gemeente. Ouderlingen en diaken zijn voor een periode van 4 jaar lid van de kerkenraad. Bij een vacature in de kerkenraad wordt de gemeente altijd in de gelegenheid gesteld namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht. Wanneer een voordracht door minimaal tien gemeenteleden wordt ondersteund, komt de genoemde kandidaat sowieso op de verkiezingslijst. De verkiezing vindt plaats op een gemeenteavond die steeds tijdig wordt aangekondigd.


De kerkenraad van onze wijkgemeente bestaat momenteel uit:

PREDIKANT    
F.J.M. van Veldhuizen    
OUDERLINGEN    
Jan Booi       
Henk van Dijk    
Ton Hokken    
Tine Larooij (scriba)    
Else de Mik    
Bas Qualm (jeugdouderling)    
Els Uittenbogaard    
DIAKENEN    
Erik-Jan van Dam    
Thomas Kramp    
Ineke Verwaal    
Jeanne Snoek    
OUDERLING-KERKRENTMEESTERS    
Jan-Willem van der Wolf (voorzitter)    
Jaap Jan Leeuwenburgh    
     

 

Zie voor de adressen en telefoonnummers de contactpagina.

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI