De wijkdiaconie bestaat uit 4 ambtsdragers, die naast de kerkenraadsvergadering ongeveer 1 x per 2 maanden een aparte diaconale vergadering hebben.

Vanuit de wijkdiaconie wordt afgevaardigd:

  • één diaken naar het moderamen (dagelijksbestuur)
  • formeel twee diakenen in het College van de Diaconie. (oude benaming was: “Centrale Diaconie”), maar wordt in de praktijk door alle diakenen van beide wijken zeven keer per jaar vergaderd.
  • wanneer de Classis het aangeeft wordt één diaken afgevaardigd naar de Classis Gouda

Vanuit het regionaal Diaconie Overleg wordt door het College van de Diaconie minimaal één diaken afgevaardigd

Volgens de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland worden diakenen in het bijzonder geroepen tot:

  • De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van liefdegaven
  • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
  • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping

Het is de diaconie die de gemeente moet stimuleren een diaconale gemeente te zijn. Dat men “omziet naar elkaar” binnen en buiten de kerkelijke gemeente, veraf ( werelddiaconaat ) en dichtbij ( binnenlands- en gemeentelijk diaconaat ).

Lees ook dit inspirerende stukje over diaconie: Geloven in diakonale kracht

Heeft u vragen aan de diaconie, neem dan contact op!

Voor contact ga naar de contactpagina (kerkenraad-diakenen) of

Email: diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl

Rekeningnummer: NL59 RABO 0361 4019 81

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI