Onder pastoraat verstaan we de herderlijke zorg voor de mensen in de gemeente waarmee vorm wordt gegeven aan Christusí liefdevolle zorg voor Zijn gemeente.

Het is dienst van mensen aan elkaar met het oog op hun vragen rondom geloof en zingeving en de hoogte- en dieptepunten van het leven. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Pastoraat kan op verschillende manieren aan elkaar worden verleend. Het kan door middel van (groot)huisbezoek, gespreksgroepen of bijeenkomsten rond pastorale onderwerpen. Pastorale zorg is niet alleen een belangrijke taak van de predikant, ouderlingen en pastorale medewerkers. Deze zorg voor elkaar is een opdracht aan elk gemeentelid. Vanuit de gedachte van het priesterschap van alle gelovigen en de overtuiging dat wij als gemeente samen het ene lichaam van Christus vormen, is het pastoraat een taak van de hele gemeente. Ieder gemeentelid is geroepen om om te zien naar elkaar en elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde naar het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus.
Pastorale zorg vraagt om actie van meerdere kanten. Degene die pastoraat verlenen, moeten actief zijn bij het benaderen van mensen. Degene die pastoraat wil ontvangen moet zich niet schromen om ernaar te vragen.

Aarzel dan ook niet om, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of wanneer u (of iemand in uw omgeving) met een geestelijk probleem zit, een beroep te doen op de dominee of iemand van het pastorale wijkteam.

Zie de contactpagina voor de contactgegevens van de predikant (of leden van uw pastorale wijkteam)

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI