Een huisbezoek is een bezoekje van de predikant, ouderling en/of pastoraal medewerker bij u thuis.

Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dit aangeven bij de predikant of bij iemand uit uw pastorale wijkteam. De namen en contactgegevens staan op de contactpagina.

Een groothuisbezoek is een avond bij iemand in de huiskamer, waarbij leden uit straten die dicht bij elkaar liggen, elkaar ontmoeten.

De groothuisbezoeken vinden plaats in de periode februari tot en met april.

Op deze avond ligt de nadruk op:

  • Elkaar ontmoeten.
  • Elkaar leren kennen.
  • Praten over de gemeente.
  • Vragen stellen of opmerkingen plaatsen aan de kerkenraadsleden.
  • Informatie verstrekking vanuit de kerkenraad.
  • Samen bidden en zingen.
  • Geloofsverdieping aan de hand van een thema.

De leden van de pastorale wijkteams organiseren deze avonden jaarlijks.
Iemand wordt gevraagd zijn huiskamer te beschikking te stellen.
U ontvangt hiervoor ruim van te voren een uitnodiging.

Vragen hierover kunt u stellen aan de contactpersonen van uw pastorale wijkteam.

Zie voor de adressen en telefoonnummers de contactpagina.

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI