Algemene vragen en kopij voor de website graag mailen naar de redactie van de website Arie van Vliet: infowijk1@hervormdstolwijk.nl

 

KERKENRAAD
PREDIKANT    
F.J.M. van Veldhuizen Hooiland 18 tel: 606473
  Email: predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl  
     
OUDERLINGEN    
Jan Booi Benedenheulseweg 26 tel: 06-40081232
     
Ton Hokken Bloemenhof 1 tel:
Tine Larooij Jan Steenlaan 20 tel: 343522
  Email: scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  
Else de Mik  Zwanendreef 10  tel: 343101/0611126427 
Bas Qualm   tel: 
Els Uittenbogaard Goudseweg 19 tel: 34 10 34
     
DIAKENEN    
Erik-Jan van Dam

Frans Halsstraat 64

tel: 06 18 06 68 62
Thomas Kramp Tentweg 1 tel: 06 24 64 42 26
Jeanne Snoek  Schoonouwenseweg 46a  tel: 34 27 94 
Ruth Oskam   ruthoskam@outlook.com
   Email: diaconiewijk1@hervormdstolwijk.nl  
OUDERLING-KERKRENTMEESTERS
Jan-Willem van der Wolf

Bovenkerkweg 104

tel: 34 19 56
Jaap Jan Leeuwenburgh Tentweg 45 tel: 06 40 72 63 32
Karel Slangen Goudseweg 82 tel: 06 51 91 53 33
  Email: kerkrentmeesterwijk1@hervormdstolwijk.nl  
     
PASTORAAT DOOR DE PREDIKANT
     
 

 

 
BEZOEK AAN NIEUW INGEKOMENEN
Contactpersoon:    

Tine Larooij

Email: scribawijk1@hervormdstolwijk.nl tel: 34 35 22
     
   DE PASTORALE WIJKTEAMS  
Voor het gebied Noord-West

Henk van Dijk

pastoraal medewerker

tel: 34 20 17

Jaap Jan Leeuwenburgh

ouderling-kerkrentmeester tel: 06 40 72 63 32
Martjan Snoek pastoraal medewerker

tel: 34 27 94

Ilse Meima pastoraal medewerker ilsemeima@gmail.com 
Voor het gebied Noord-Oost
Erik-Jan van Dam

diaken

tel: 06 18066862
Els Uittenbogaard  (contact)ouderling tel: 34 10 34
Carla Vane  pastoraal medewerker tel: 52 69 47
    tel: 
Leon van Noordt Wieringa pastoraal medewerker tel: 06 15 19 31 21
     
Voor het gebied Zuid-Oost
Thomas Kramp diaken

tel: 06 24 64 42 26

Ton Hokken ouderling tel:
    tel: 34 19 01
Marijke Plaizier pastoraal medewerker tel: 34 23 91
John Verkerk

pastoraal medewerker

tel: 06 48 13 53 32

Voor het gebied Zuid-West
Else de Mik (contact)ouderling tel: 343101/0611126427
Jeanne Snoek diaken tel: 34 27 94
Jan-Willem van der Wolf

ouderling-kerkrentmeester

tel: 34 19 56
Ria Leeuwenburgh pastoraal medewerker  tel: 06 17 63 86 11
     
   RONDOM DE KERKDIENST  
KERK Achter de kerk 3 tel: 34 15 09
     
KOSTERSECHTPAAR    
Contactpersoon: Wim en Thea van de Water tel: 34 32 72
  Email: kosterwijk1@hervormdstolwijk.nl  
     
PREEKROOSTER    
Contactpersoon

Tine Larooij

tel: 34 35 22
     
CRÈCHE    
Contactpersoon: Thea van de Water tel: 34 32 72
  Email: theavandewater@hetnet.nl  
     
KINDERNEVENDIENST
Contactpersoon:    
     
     
VERVOER NAAR DE KERKDIENST
Contactpersoon:

Erik-Jan van Dam

tel: 06 18 06 68 62
     
MUZIEK IN DE GEMEENTE

Contactpers. Combo

 Else de Mik  tel: 343101/0611126427

Contactpers. Voorzanggr.

 Jolande Hokken  tel: 
     
KERKRADIO / KERKDIENSTGEMIST    
Contactpersoon: Jaap Jan Leeuwenburgh tel: 06 40 72 63 32
  Email: jaapjanl@gmail.com  
     
CD’S VAN DE ZONDAGOCHTENDDIENST
Contactpersonen: Arie en Corrie de Mik tel: 34 26 28
  Email: ariedemik@online.nl  
     
KOFFIEDRINKEN    
Contactpersoon:

Tine Larooij

tel: 34 35 22

     
JEUGDCLUBS EN GELOOFSTRAINING
JEUGDCLUBS    
- Rock Solid:    
Contactpersoon: Mattie de Pater tel: 0642 88 66 44
  Email: mattiedepater@hotmail.com  
- Break Free:    
Contactpersoon: Marcel Bogaard  
 

Email: marcel_bogaard@hotmail.com

 
- Refresh:    
Contactpersoon: Willem Kastelein tel: 06 14 45 92 86
     
     
GELOOFSTRAINING (CATECHISATIE)
Contactpersoon:

Else de Mik

tel: 343101/0611126427

     
     
CATECHESE VOOR OUDERE JONGEREN - BELIJDENISKRING
Contactpersoon:

Else de Mik

tel: 343101/0611126427

     
     
JEUGDOUDERLING
Contactpersoon: Bas Qualm tel: 
  Email: jeugdwijk1@hervormdstolwijk.nl  
     
KRINGEN EN VERENIGINGEN
GEMEENTEKRINGEN
Contactpersoon: Kees Larooij tel: 34 35 22
     
INLOOPOCHTEND
Contactpersoon: Marijke Plaizier tel: 34 23 91
  E-mail: marijkeplaizier@xs4all.nl  
     
ANDERE ACTIVITEITEN
ZILVERSTROOMMIDDAG
Contactpersoon: Else de Mik tel: 34 31 01
     
BIDSTOND
Contactpersoon: Kees Meima tel: 34 30 05
     
NACHT VAN GEBED
Contactpersoon: Bas Cramer tel: 34 15 51
     
WEEK VAN GEBED    
Contactpersoon: Jan Booi tel: 525521
     
RTV Krimpenerwaard RELIGIEUS
Contactpersoon:    
     
COMMISSIES EN WERKGROEPEN
OUDERENBEZOEKGROEP
Contactpersoon: Ada de Mik tel: 34 31 05
  Email: adademik@kpnmail.nl  
 
BLOEMENCOMMISSIE
Contactpersoon:

Lisa Hogendoorn

tel: 34 30 78
  E-mail:lisavanzwienen@gmail.com

 
     
LITURGIECOMMISSIE
Contactpersoon: Thea van de Water

tel: 34 32 72

 

Email: theavandewater@hetnet.nl

 
     
ZWO COMMISSIE
Contactpersoon: Jeanne Snoek tel: 34 27 94
     
COMMISIE BIJZONDERE DIENSTEN
Contactpersoon: Ard de Mik tel: 34 20 32
 

Email: ard_mik@hotmail.com

 
 

Sanne van Dam (contact voor info medewerkers) Email: sanne_vandam@outlook.com

tel:06-38395348
KOPIEERWERK
Contactpersoon: Jaap van Vliet tel: 34 22 12
  Email: j.vanvliet@zonnet.nl  
     
NBG-WERKGROEP
Contact persoon: Thea van de Water tel: 34 32 72
   Email: theavandewater@hetnet.nl  
MISSIONAIRE WERKGROEP
Contactpersoon: Jan Booi tel: 52 55 21
  Email: missionairwijk1@hervormdstolwijk.nl  
     
COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING
Contactpersoon: Jan Booi tel: 52 55 21
  Email: commissieVenT@hervormdstolwijk.nl  

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI